Cerere Partaj Succesoral

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că, din interpretarea dispoziţiilor art. 118 C. proc. civ., rezultă că sunt de competenţa exclusivă a instanţei celui din urmă domiciliu al defunctului, cererile de sistare a indiviziunii succesorale şi orice alte cereri prin care moştenitorii valorifică pretenţiile pe care le-ar avea unul împotriva altuia, însă numai în legătură cu moştenirea. În acest context, Înalta Curte a reţinut că, în speţă, chiar dacă titlul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 a fost emis direct pe numele moştenitorilor, câtă vreme imobilele au aparţinut autorului comun şi se solicită partajarea acestora, este evident că este atrasă competenţa relativă la ultimul domiciliu al defunctului, şi nu cea de la locul imobilului. (Decizia nr. 237 din 2 februarie 2016 pronunţată de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect conflict negativ de competenţă)

 

Asigurăm reprezentare juridică în fata tuturor instanțelor din Bucuresti si țară, inclusiv I.C.C.J. . Inființări firme, divorțuri, partaj, cesiuni, CAEN, Registrul Comerțului, consultații juridice diverse. Cabinet Avocat Bucuresti Mihaela Drăghici asigură reprezentare părților în faza de executare silită. Vastă experiență corporate, în litigiile imobiliare și ale societăților, precum și al incidentelor legate de executarile silite.

Consultanţă juridică profesionistă în domeniul dobândirii şi înstrăinării de imobile. Diverse contracte cu privire la imobile.Consultanţă juridică în domeniul societăţilor comerciale.Înfiinţări, înmatriculări, dizolvări, lichidări societăţi comerciale. Cesiuni şi alte operaţii societare.Asistenţă în negocierea şi încheierea de contracte. Consultaţii cu privire la negocierea şi încheierea diverselor contracte.Verificări ale titlurilor de proprietate.Consultaţii cu privire la titluri de proprietate. Acţiuni referitoare la clauzele abuzive din contractele cu băncile..

Asistarea și reprezentarea clienților noștri se realizează în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități naționale.Avocat Mihaela Drăghici are competența de a asista și reprezenta, atât persoane fizice cat și persoane juridice, în fața tuturor instanțelor judecătorești din București și din țară : Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție

 

%d bloggers like this: